Hold deg oppdatert på morgendagens digital-tvilling programvare.

Internet of Things vil gi næringen en innsikt man bare kunne drømme om før, ved å generere Big Data som videre analyseres av AI kan man integrere den bygget eller byggeplassen inn i datasystemer.

Så IoT generer det, AI analyserer det. Big Data er det som skal drive industri og samfunn fremover. Big data sies å hvile på 3 pilarer eller 3 V’er; Volume, Velocity og Variety. Volumet håndteres av skytjenesteleverandørene og Hastigheten håndteres av 4G/5G leverandørene, men Variasjon av data, om eller hvordan data er strukturert er noe vi bør begynne å tenke på i BAE næringen.

I dag er ca 70% av data på internett ustrukturert, mens mesteparten av de resterende 30% er strukturert i tabelldatabaser. Den ustrukturerte dataen er nærmest umulig for AI å analysere, den tabellstrukturerte dataen fungerer imidlertid OK, men er ikke optimal for AI analyse. Dette skyldes at selv om dataen er strukturert i tabeller forstår ikke AI meningen, den har ikke noe Hvorfor, dataen har med andre ord ikke semantikk. Hvis man heller går over til å strukturere dataen i graf-databaser etter Linked data Web 3.0/The Semantic Web prinsippene vil man kunne:

• Legge til rette for mye bedre AI applikasjoner
• Omforene sensorteknologi med BIM for sanntids digitale tvillinger
• Integrere Blockchain baserte smartkontrakter i prosjektene
• Få kognitive og autonome bygg og byggeplasser

Visjonæren bak denne teknologien, er samme mann som oppfant Internett i sin tid, Sir Tim Berners-Lee. Teknologien heter Solid og skal fungere som et nytt lag oppå det eksisterende internett. 10X Construction utvikler på nåværende tidspunkt en kunstig intelligent digital tvilling plattform som er fundamentert på Solid PODS.

Dette er noen måneder frem i tid, men dag kan vår AI, Trinity, lese gjennom dokumenter og BIM-genererte 2D-tegninger, og linke disse sammen. 

Se video under:

Hold deg oppdatert

Abonner på nyhetsbrev fra 10XConstruction.

Trinity

Se hvordan Trinity linker sammen kravspesifikasjoner og 2D-tegninger.

Close